แพ็กเกจ ถ้ำนาคา บึงกาฬ หินสามวาฬ 2 วัน 1คืน

 • WTBKN-PK001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : บึงกาฬ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ ถ้ำนาคา บึงกาฬ หินสามวาฬ 2 วัน 1คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,290

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
Day 1 จุดรับลูกค้า(สนามบินนครพนม / สถานีขนส่งนครพนม)- ถ้ำนาคา –ถ้ำกินรี – บึงกาฬ
เช้า จุดรับลูกค้า (จ.นครพนม)  สนามบินนครพนม  หรือ สถานีขนส่งนครพนม
  นำท่านเดินทางสู่ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกกินรี นำท่านชมหินโลมา ซึ่งบริเวณจุดนี้จะมีชั้นหินที่สลับซับซ้อนเป็นรูปทรงคล้ายกับหัวของโลมาหลายๆ ตัว หันหน้ามาสุมกันอยู่ตรงกลางอย่างสวยงาม เป็นมุมถ่ายภาพที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเช็คอินที่ตรงนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ

เย็น อิสระอาหารเย็นวันตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอะวัน หรือ เทียบเท่า
Day 2 หินสามวาฬ-วัดป่าภูทอก-จุดส่งลูกค้า(สนามบิน จ.นครพนม)
04.30 น. นำท่านเดินทางสู่หินสามวาฬ ภูสิงห์ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จุดชมวิวหินสามวาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกเป็น 3 ก้อน เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดหินแต่ละก้อน (หากอากาศดีท่านอาจจะได้สัมผัสทะเลหมอกอันงดงามอีกด้วย) ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประตูภูสิงห์ ซึ่งเป็นอีกสถานที่ถ่ายรูปอันสวยงามบนบริเวณหินนี้ หลังจากนั้นนำท่านชมหินหัวช้างหินรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายหัวช้าง จากนั้นแวะชมลานธรรมภูสิงห์ ถ่ายรูปอันสวยงาม โดยจะต้องมีการเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปด้านบน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ ณ จุดส่งลูกค้า (จ.นครพนม)  สนามบินนครพนม หรือ สถานีขนส่งนครพนม

 

อัตราค่าบริการ

 

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

 

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

2-3 ท่าน

4,590.-

500

4,590.-

4-5 ท่าน

3,090.-

500

3,090.-

6-7 ท่าน

2,590.-

500

2,590.-

8-9 ท่าน

2,290.-

500

2,290.-

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ : 

- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน/สถานีขนส่ง

- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-19.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ราคานี้รวม

1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน

2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)

3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

4.โรงแรมที่พัก 1 คืน ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)

3.ค่าไกด์นำเที่ยว

4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ