แพ็กเกจรถนำเที่ยวแบบส่วนตัว One Day Tour เส้นทาง-ภูเขาไฟฟูจิ

 • TMQQTYO-PK001
 • แพ็กเกจ : ญี่ปุ่น
 • เส้นทาง : โตเกียว
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

 • ไฮไลท์ :

  รถที่ให้บริการ Toyota Alphard, Hiace, Coaster รถสำหรับผู้โดยสาร 6 คน รถสำหรับผู้โดยสาร 9 คน รถสำหรับผู้โดยสาร 13 คน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 12,990
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 20 วัน )
เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ
 • รถโดยสาร 1คัน 5-6 ที่นั่ง (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว สูงสุด 4 ใบ)
 • รถโดยสาร 1คัน 7-9 ที่นั่ง (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว สูงสุด 6 ใบ)
 • รถโดยสาร 1คัน 11-13 ที่นั่ง (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว สูงสุด 6 ใบ)
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
จำนวน (คัน)
12,990
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1

•           รับที่จุดนัดพบ (ในเขตโตเกียว)  
            08:55 น. Driver Guide  รับท่าน ณ หน้าเค้าเตอร์เช็คอิน ณ พี่พักที่ท่านระบุไว้ 

•           ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (Fuji Mountain 5th Station)

•           ทะเลสาบคาวากุจิโกะ (Lake Kawaguchiko)

•           หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ำใส

•           Gotemba Premium Outlets

•           ส่งท่านที่พักที่ท่านระบุไว้  (ในเขตโตเกียว)  ระยะเวลาเดินทางได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ  
ประเภทรถ (จำนวนที่นั่ง) ราคา/คัน
รถโดยสาร 1คัน (6 ที่นั่ง)
12,990 บาท
*สำหรับเดินทาง 6 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)
*สำหรับเดินทาง 5 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 4 ใบ)
รถโดยสาร 1คัน (9 ที่นั่ง)

14,990 บาท

*สำหรับเดินทาง 9 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)
*สำหรับเดินทาง 8 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 4 ใบ)
*สำหรับเดินทาง 7 ท่าน ( กระเป๋าเดินทางขนาด ไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 6 ใบ)
รถโดยสาร 1คัน (13 ที่นั่ง)
15,990 บาท

*สำหรับเดินทาง 13 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 2 ใบ)
*สำหรับเดินทาง 12 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 4 ใบ)
*สำหรับเดินทาง 11 ท่าน (กระเป๋าเดินทางขนาด ไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 6 ใบ)
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ระยะเวลาเดินทางได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง
2. จุดนัดพบ  : โรงแรมที่พักในเขต โตเกียว หรือสถานที่ในเขตโตเกียว
3. เวลาให้บริการ  09.00 น. - 19.00 น.
4. ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร
5. ประเภทของยานพาหนะ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
6. กรุณาแจ้งล่วงหน้าหากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเพื่อกระเป๋าเดินทาง จะมีค่าบริการเพิ่มเติม หากมีกระเป๋าเดินทางหรือผู้โดยสารเกินจากจำนวนสูงสุดที่กำหนด
7. ตามกฎหมายแล้วเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบจะต้องนั่งเบาะที่นั่งสำหรับเด็ก (เบาะจะใช้พื้นที่ประมาณ 1 - 1.5 ที่นั่ง) หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ถูกปฏิเสธการให้บริการได้ และจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
8. Driver Guide ภาษาที่ให้บริการ (อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น) ในกรณีที่ Driver Guide สำหรับภาษาที่ท่านเลือกไม่สามารถจองได้ในช่วงเวลาที่ท่านเลือก บริษัทฯจะดำเนินการติดต่อท่านเพื่อแจ้งเปลี่ยนวันใช้บริการ หรือ ทำการยกเลิกการสั่งซื้อ


อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าคนขับรถตลอดการเดินทาง
3. ค่าน้ำมันรถ
4. ที่นั่งสำหรับเด็กพร้อมเข็มขัดนิรภัยจำนวน 1ที่


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2. บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
4. ค่าผ่านทาง
5. ค่าจอดรถ (ประมาณ 500 เยน / ครั้ง)
6. ค่าธรรมเนียมการบริการนอกพื้นที่
7. ค่าใช้บริการล่วงเวลา
8. ค่าขึ้นเขา Fuji Mountain 5th Station (ค่าเข้าพื้นที่ตามประเภทรถตั้งแต่ 2,060 - 4,700 เยน/คัน)
9. ค่าใช้บริการเบาะเสริมสำหรับเด็กสำหรับเบาะที่สองขึ้นไปเบาะละ 2,000 เยนต่อวัน
10. ค่าบริการล่วงเวลา รถ 4 ที่นั่ง, รถ 6 ที่นั่ง, รถ 9 ที่นั่ง: 5,000 เยนต่อชั่วโมง (30 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชั่วโมง) รถ 13 ที่นั่ง: 10,000 เยนต่อชั่วโมง (30 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
11. ค่าบริการรับส่งข้ามเขตพื้นที่ ในกรณีที่จุดขึ้นหรือลงรถอยู่นอก 23 เขตของโตเกียวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทางจริง