บัตรดินเนอร์ล่องเรือ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ (White Orchid River Cruise)

  • WTWOR-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บัตรดินเนอร์ล่องเรือ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ (White Orchid River Cruise)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 699

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ White Orchid River Cruise

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.15-21.15 น.

18.30 น. เเช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ ไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ โกดัง 10
19.15 น. ยินดีต้อนรับสู่เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ พร้อมนำท่านล่องเรือสู่แม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบนานาชาติ ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น ป้อมวิชัยประสิทธ์, วัดกัลยาณมิตร, พระปรางค์วัดอรุณฯ, พระบรมมหาราชวัง, พระที่นั่งสันติชัยปราการ, สะพานพระรามแปด ฯลฯ
เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ
21.15 น. เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์ เข้าเทียบท่าเอเชียทีค โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

พิเศษ ใช้บริการวันอาทิตย์ – วันศุกร์ โปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3
วันนี้ – 10 พ.ย. 63 เท่านั้น

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563

  อาทิตย์ – ศุกร์ เสาร์
ผู้ใหญ่ 699 บาท/ท่าน 777 บาท/ท่าน
เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 500 บาท/ท่าน 555 บาท/ท่าน

  กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ
*เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข
- โปรโมชั่นไม่รวมการเดินทางในวันเสาร์
- ปิดทำการ/งดให้บริการทุกวันพุธ
- ราคาโปรโมชั่นสำหรับการจองและเดินทางภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
- ปิดรับจองสำหรับการเดินทางในคืนวันลอยกระทง

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูซส์
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด กรุณาแจ้งหลักฐานในการทำจอง)
5. การแสดงดนตรีสด
6. ที่จอดรถ เอเชียทีค ฟรี 4 ชั่วโมง จากนั้นค่าบริการตามปกติ

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี