สตูล wonderland geo park วันเดย์ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

 • WTSTN-PK006
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สตูล
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  สตูล wonderland geo park วันเดย์ทริปหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 5,399

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

 

Day 1

กรุงเทพ – สนามบินหาดใหญ่ - อ.ละงู สตูล - ปากบารา – ปราสาทหินพันยอด – อุทยานธรณีโลก – หัวใจมรกต –

สะพานข้ามกาลเวลา - ปากบารา         
07.00 น. รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ บขส.หาดใหญ่ นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่ อ.ละงู จังหวัดสตูล
07.30 น. ออกเดินทางสู่อ.ละงู จังหวัดสตูล โดยรถบัสปรับอากาศ พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
09.00 น.

เดินทางถึงรีสอร์ท ปากบารา อ. ละงู จ.สตูล โดยมัคคุเทศก์ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

พร้อมให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว
10.00 น. นำคณะลงเรือหางยาวมุ่งหน้าสู่ ทริปปราสาทหินพันยอด  หนึ่งในทริป SATUN GEOPARK ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย ลำดับที่ 36 ของโลก ระหว่างการเดินทางแวะชม ผาใช้หนี้ ที่มีความเชื่อว่าใครก็ตามที่มาถึงจุดๆนี้ขอพรให้หลุดหนี้จะได้สนใจหวัง (ความ เชื่อส่วนบุคคล) หัวมังกร ที่กำลังก้มดื่มน้ำ และความงามของจันผาพันปีสาหร่ายแดงอ่าวตะโละบิแตและอ่าวหินงาม เดินทางต่อ  ชมหินตาหินยาย และฟังตำนานสำเภาเภตราเป็นบทแหล่สุแสนจะไพเราะ (จาก ไกด์ในชุมชน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
บ่าย เดินทางสู่เกาะเขาใหญ่ นั่งเรือแคนู พายเรือเข้าสู่ประติมากรรมแท่งหินน้อยใหญ่มีลักษณะเป็นยอดแหลมดังปราสาทในนิยาย เที่ยวชม ปราสาทหินพันยอด เขาหินปูนที่มีอายุ 400 ล้านปีรูปร่างเหมือนปราสาทที่มี ยอดแหลมคมเหมือนใบมีดนับพันยอดโดยยอดปราสาทเกิดจากการละลายโดยน้ำฝนบริเวณกลางเขาเป็น หลุมยุบซึ่งภายในหาดทรายขนาดเล็ก ซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติอย่างอัศจรรย์ 
15.00 น. เข้าชมแหล่งฟอสซิล ยุคหินพาลีโอโซอิก คือยุคโอโดวีเชียรและยุคแคมเบียน ค้นหาสากฟอสซิล นอติลอยปลาหมึกทะเลโบราณ ตามล่าหา หัวใจสีน้ำเงิน (หัวใจมรกต) ที่ปลายแหลม พร้อมถ่ายรูปวิวสวยๆที่แหลม แบบสุดปลายฟ้าและลัดเลาะเข้าสู่ยุคหินข้ามกาลเวลา สัมผัสกับแหล่งฟอสซิลหินแหล่งใหม่ของจังหวัดสตูล พร้อมเล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน
17.00 น. พร้อมนำคณะสัมผัสอากาศยามเย็น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  เขตข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย ซึ่งเป็นภูเขาลูกโดด ๆ มี ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบส่วนด้านใต้เป็นลักษณะของหัวแหลมผาชันยื่นออกไปในทะเล มีสะพานเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเลียบไปตามชายฝั่งผาชันด้านตะวันออก นำ ท่านเดินบนสะพานจากด้านหินปูนสีเทาข้ามระนาบรอยเลื่อนไปยังด้านหินทรายสีแดง ถือได้ว่ากำลังมีอายุมากขึ้นจากยุคออร์โดวิเชียนเป็นยุคแคมเบรียนโดยผ่านระนาบรอยเลื่อนที่ถือว่าเป็น“เขตข้ามกาลเวลา เขาโต๊ะหงาย”
  เดินทางสู่โรงแรมที่พัก พร้อมเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ ปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
ที่พัก โรงแรม SEESEA RESORT หรือเทียบเท่า
DAY 2 ปากบารา – หลีเป๊ะวันเดย์ทริป – เกาะไข่ – เกาะราวี –ดำน้ำตื้น - หาดทรายขาว – หาดหินงาม
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
08.30 น. นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมลงเรือ สปี๊ดโบ๊ทเหมาลำ สู่เกาะตะรุเตาเพลิดเพลินกับความงดงามของท้องทะเลอันดามัน
09.30 น. ถึงเกาะตะรุเตา ท่าเรืออ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตรา สถานที่ประวัติศาสตร์อันโด่งดังของเกาะตะรุเตรา เที่ยวชมธรรมชาติชายหาดที่ยาวขาวเนียนสะอาด พร้อมสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะตะรุเตรา สัมผัสชายหาดหาดทรายขาวเนียนละเอียด ณ หาดพันเตมะละกา
10.30 น. ระหว่างเดินทางสู่ “เกาะไข่” ประติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันดร
กลางวัน นำท่านล่องเรือสู่  “เกาะราวี”  บริการอาหารเที่ยงแบบปุฟเฟต์ (มื้อที่4) บนเกาะราวี
บ่าย

อิสระดำน้ำชมอาณาจักรปะการังเขากวาง หลากสีสัน  และฝูงปลาสวยงามนานาชนิดเพลิดเพลินกับความ งดงามของหาดทรายขาว

14.00 น. เดินทางดำน้ำสู่ ร่องน้ำจาบัง  ดำน้ำชม ความสวยงามของปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวยที่สุดในโลก ได้เวลานำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความมหัศจรรย์ของ เกาะหินงาม ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND”มหัศจรรย์แห่งหาดหินงามหนึ่งเดียวในโลกพร้อมดำน้ำชมอาณาจักรปลาการ์ตูน
15.00 น.

ได้เวลานำท่านล่องเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ เล่นน้ำบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด  อิสระดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิว

16.30 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามัน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
ที่พัก โรงแรม SEESEA RESORT หรือเทียบเท่า
DAY 3 รีสอร์ท – สนามบินหาดใหญ่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 6)
  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
5,399.- 2,000

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :    

- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)

- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง

- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่งจ.

- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ราคานี้รวม

1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 3 วัน

2.อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารระหว่างวัน 4 มื้อ

3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

4.โรงแรมที่พัก 2 คืน

5.แถมฟรี!!! ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

ราคานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)

3.ค่าทิปไกด์และพนักงานเรือ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

4 .ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

การสำรองที่นั่ง

1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก

3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ