บัตรล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ รอบ Sunset (Royal Princess Cruise)

  • WTRYP-PK003
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    บัตรล่องเรือ รอยัลปริ้นเซสครูซ รอบ Sunset (Royal Princess Cruise)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 590

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

กำหนดการล่องเรือ Royal Princess Cruise รอบ Sunset

เวลาล่องเรือ 1.30 ชั่วโมง 17.00-18.30 น.

15.30 น.

เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ที่เคาน์เตอร์ เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ โกดัง 10 (กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

16.50 น.

เชิญท่านลงเรือ(ท่าเทียบเรือที่1) พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)

17.00 น.

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ท่านจะได้เริ่มอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดี ท่านจะได้ชมความงดงามของสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่ขับกล่อม

21.30 น.

เรือรอยัลปริ๊นเซสครูซ นำท่านล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความเพลิดเพลินตลอดการล่องเรือของเรา

 

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563
ให้บริการเฉพาะ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ รอบเวลา 17.00-18.30 น. เวลาล่องเรือ 1.30 ชั่วโมง
กำหนดการขาย 1 – 30 พฤศจิกายน 2563

 

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

1,900 บาท/ท่าน

590 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

1,400 บาท/ท่าน

400 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการ

การเดินทาง 31 ธันวาคม 2563 รอบเวลา 17.00-19.00 น. เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง

 

ราคาปกติ

ราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่

1,900 บาท/ท่าน

990 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

1,400 บาท/ท่าน

750 บาท/ท่าน

กรุณาเช็คที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

*อัตราค่าบริการนี้ไม่สามารถไช้ได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันแม่ วันลอยกระทง วันปีใหม่ ฯลฯ

*เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

 

 
รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. การล่องเรือรอยัลปรินเซสครูซ
2. เครื่องดื่มต้อนรับท่านละ 1 แก้ว
3. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
4. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการให้เดือนเกิด)
5. การแสดงดนตรีสด
6. ที่จอดรถ เอเชียทีค ฟรี 4 ชั่วโมง จากนั้นค่าบริการตามปกติ (นำบัตรจอดรถแจ้งกับกับหน้าที่เมื่อเช็คอินเรือ)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1.ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี