GO HONGKONG MACAU ฮ่องกง มาเก๊า สายมู คู่อร่อย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

  • ทัวร์ : Hong Kong [ ฮ่องกง ]
  • เที่ยวเมือง : Hong Kong (ฮ่องกง) Macau (มาเก๊า)
  • สายการบิน : Thai Airways International
  • โดย : TMGO
  • 01055******21
  • Code : TMGO1HKG-TG023
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ชมโบสถ์เซนต์ปอล มรดกโลก แห่งเมืองมาเก๊า | ชมสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก | ไหว้พระมาเก๊า เปิดโชครับทรัพย์เสริมดวง ที่วัดกวนอิมและ วัดอาม่า | ชมโชว์แสงสีเสียง STMPHONY OF LIGHT | ขึ้นกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา | ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
28 ต.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566
25,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 พ.ย. 2566 - 14 พ.ย. 2566
24,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

25 พ.ย. 2566 - 28 พ.ย. 2566
23,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( TG600 : 08.00-11.45) - ฮ่องกง (สนามบินน านาชาติฮ่องกง) - กระเช้านองปิง 360 (Nongping 360) – พระใหญ่เกาะลันเตา - ซิตี้เกทเอ๊าท์เล็ตส์ (Citygate Outlets) - Symphony of Lights

05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.00 น. ฮ่องกง โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบิน TG600 (08.00-11.45 ) (ที่นั่ง 3-3-3 มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง, มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ฮ่องกง (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับ
นำท่านขึ้นกระเช้านองปิง 360 (Nongping 360) กระเช้าที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลค์สำคัญของเกาะฮ่องกง โดยกระเช้านองปิง 360 นั้นถือว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย มีความยาวโดยรวมอยู่ที่ 5.7 กิโลเมตร แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที สามารถมองทัศนียภาพของธรรมชาติของเกาะฮ่องกงได้แบบ 360 องศา ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ เชื่อมระหว่างกลางเมืองตุงชุงกับนองปิงของเกาะลันเตา โดยกระเช้านองปิง360 นั้นเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 18 กันยายน 2549 แรกเริ่มเดิมใช้ชื่อว่ากระเช้าตุงซุง ก่อนจะมาเปลี่ยนขื่อเป็นกระเช้านองปิงเมื่อปี 2548
นำท่านขึ้นกระเช้านองปิง 360 (Nongping 360) กระเช้าที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลค์สำคัญของเกาะฮ่องกง โดยกระเช้านองปิง 360 นั้นถือว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย มีความยาวโดยรวมอยู่ที่ 5.7 กิโลเมตร แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที สามารถมองทัศนียภาพของธรรมชาติของเกาะฮ่องกงได้แบบ 360 องศา ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง และสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ เชื่อมระหว่างกลางเมืองตุงชุงกับนองปิงของเกาะลันเตา โดยกระเช้านองปิง360 นั้นเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 18 กันยายน 2549 แรกเริ่มเดิมใช้ชื่อว่ากระเช้าตุงซุง ก่อนจะมาเปลี่ยนขื่อเป็นกระเช้านองปิงเมื่อปี 2548
กระเช้านองปิง 360 มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
กระเช้ามาตรฐาน (Standard) ได้รับการออกแบบเป็นรูปเพชรล้อมรอบด้วยหน้าต่างทุกด้านทำให้ผู้โดยสารสามารถชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาะลันเตาได้ 360 องศา

กระเช้าคริสตัล (Crystal) ที่สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง เพราะพื้นของกระเช้าถูกออกแบบด้วยกระจกเทมเปอร์ เพื่อให้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ความโปร่งใสของกระจก จะทำให้เห็นความลาดชันของภูเขา และภายในกระเช้าโปร่งแสง เหมาะสำหรับถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีก กระเช้าคริสตัล (Crystal) ที่สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง เพราะพื้นของกระเช้าถูกออกแบบด้วยกระจกเทมเปอร์ เพื่อให้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน ความโปร่งใสของกระจก จะทำให้เห็นความลาดชันของภูเขา และภายในกระเช้าโปร่งแสง เหมาะสำหรับถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีก

กระเช้าคริสตัลพลัส (Crystal+) กระเช้าตัวใหม่ล่าสุด เป็นกระเช้ากระจกเต็มบาน ไม่มีขอบ สามารถมองทัศนียภาพได้รอบทิศมากกว่าเดิม ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็นสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **
เที้ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

นำท่านเดินทางสู่ ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระใหญ่นองปิง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland
ค่ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Starphire Hotel หรือ Panda Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน


วันที่ 2

ฮ่องกง-สะพาน HZMB โดยรถโค้ช-มาเก๊า-วัดกวนอิม-วัดอาม่า-ร้านขนมพื้นเมือง-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้ สแควร์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เวเนเชี่ยน (The Venetian Macao)-เดอะปารีเซียน (The Parisian Macao)-สะพาน HZMB โดยรถโค้ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

นำท่านเดินทางจาก ฮ่องกง (โดยรถโค้ชสาธารณะ) ผ่านสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก**ทุกท่านจำเป็นต้อรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** สู่ มาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งคาสิโน และคววามงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออก และตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อ และศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกัน

นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิม ถือเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงอาภรณ์ด้วยชุดเจ้าสาวโบราณ ทำมาจากผ้าไหมที่มีความงดงามมาก มีความเชื่อกันว่า ..ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้เงินทองมั่งมี และมีโชคลาภ.. ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนที่ศรัทธานิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง วิธีการไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกวิธี -บูชาด้วยเทียน 1 คู่ ปักซ้าย-ขวา -ธูปใหญ่ 3 ดอก ปักตรงกลาง -จุดธูปเล็กทั้งกำ ปักกระถางละ 3 ดอก ทุกกระถางออกไปจนถึงหน้าวัด

นำท่านไหว้พระขอพรเสริมดวง วัดอาม่า วัดเก่าแก่ที่อยู่มายาวนานตั้งแต่ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น อีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์ และน่าเลื่อมใสศรัทธาประจำเกาะมาเก๊า ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง หน้าที่การงาน การเงิน และขอความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

นำท่านแวะ ร้านขนมพื้นเมือง ให้ท่านได้ชิมและซื้อขนม รวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามินสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก, น้ำนมผึ้งที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นต้น นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (The Statue of Kun Iam) เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงาม จับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือ ปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมโปตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเนเชี่ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโชนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆ ภายในห้างค่อนข้างหลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน (ไม่รวมค่าตั๋วล่องเรือกอนโดล่า)

นำท่านเดินทางสู่ เดอะปารีเซียน (The Parisian Macao) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของมาเก๊าที่ได้ยกหอไอเฟลมาจำลองใจกลางเมือง Cotai Strip โรงแรมแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครแห่งศิลปะที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ความโดดเด่นของหอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไว้ที่โรงแรมแห่งนี้ (ไม่รวมค่าขึ้นหอไอเฟล)

ท่านเดินทางกลับเมืองฮ่องกง โดยรถโค้ชสาธารณะ ใช้สะพาน HZMB **ทุกท่านจำเป็นต้อรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง **
ค่ำ รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Starphire Hotel หรือ Panda Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
วันที่ 3

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option บัตรเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

อิสระท่องเที่ยวแบบเต็มวัน **โดยหัวหน้าทัวร์คอยให้บริการแนะนำการเดินทางสู่ท่องเที่ยวต่างๆที่ท่านเลือก** ซื้อ Option บัตรเครื่องเล่น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

Hong Kong Disneyland (บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์)
บัตรรวมเครื่องเล่นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ราคาท่านละ 3,500 บาท (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง)
Hong Kong Disneyland 香港迪士尼樂園 ชมความอลังการของ Castle of Magical Dreams โฉมใหม่ ปราสาท Castle of Magical Dreams ได้เปิดตัวในปี 2563 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ความหวัง และความเป็นไปได้ ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเจ้าหญิงและราชินีดิสนีย์รวม 13 เรื่องราว และเพลิดเพลินไปกับสวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ พร้อมโซนเครื่องเล่นต่างๆ อาทิเช่น Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก , Tomorrowland เครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต , Fantasyland สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี , Adventureland เครื่องเล่นแนวผจญภัยโซนกลางแจ้ง , Toy Story Land เครื่องเล่นธีมการ์ตูนเอาใจแฟนๆ Toy Story โดยเฉพาะ , Grizzly Gulch จุดถ่ายภาพ , Mystic Point โซนเรื่องราวลึกลับที่น่าค้นหา , Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์สุดประทับใจ นอกจากนี้ ยังโชว์การแสดง Disney In The Stars Fireworks ปราสาทเจ้าหญิงนิทราและชมพลุ โชว์ม่านน้ำสุดอลังการ
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Starphire Hotel หรือ Panda Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หมายเหตุ โรงแรมที่ระบุในรายการเป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน


วันที่ 4

เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yam )-โรงงานจิวเวอร์รี่–ร้านหยก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-สนามบินนานาชาติฮ่องกง ( TG639 : 19.05-20.45)- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

นำท่านขอพรเบิกทรัพย์ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kwun Yum Temple, Hung Hom) วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำวัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ “พิธียืมเงินเทพเจ้า” เพื่อให้เรารํ่ารวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา โดยปกติทางวัดจะมีการจัดเทศการพิธียืมเงินเทพเจ้าโดยเฉพาะ แต่นอกจากนั้นในวันปกติก็สามารถมาทำพิธีขอได้ตามสะดวก

นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม น้ำอัดลม + เบียร์ ไม่อั้น!!)

นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple) ขอพรพเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง วัดดังฮ่องกง ที่ดังมาถึงเมืองไทย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ภายในวัดมีรูปปั้นสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระง่านทั้งซ้ายและขวา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อในเรื่องกังหันลม โดยความหมายของใบพัดทั้ง 4 คือ เดินทางปลอดภัย อายุยืนยาว เงินทองไหลมาเทมา และสมปรารถนาทุกประการ หากหมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ จะพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกชีวิต และนำสิ่งดีๆ เข้ามาแทน คนไทยเชื่อกันว่าหากมาขอพรท่านแชกง และหมุนกังหัน จะช่วยเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง

นำท่านเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน (Wongtaisin Temple) วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการสักการะ หลวงพ่อหวังต้าเซียน หรือ หวางชูปิง (Huang Chu-ping) โดยหลวงพ่อหวังต้าเซียนนั้นได้เดินทางจากจีนมาฮ่องกงเพื่อเผยแผ่ศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 4 และชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าหลวงพ่อหวังต้าเซียนได้ศึกษาศาสตร์ความรู้จนกลายเป็นเทพ ซึ่งเชื่อว่าเทพหวังต้าเซียนนั้นเป็นเทพแห่งการรักษา สำหรับวัดหวังต้าเซียนเป็นที่นิยมในสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรต่างๆ อาทิ เช่น ศาลหวังต้าเซียน นิยมกราบขอพรเรื่องสุขภาพ , วิหารไท้ส่วยเอี๊ย นิยมกราบขอพรเรื่องแก้ปีชง , ศาลขงจื๊อ นิยมกราบขอพรเรื่องการเรียน สติปัญญา หรือ การสักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ ซึ่งสำหรับการสักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะนั้่นจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปจากเทพเจ้าองค์อื่นคือทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุดเพื่อนำไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ เริ่มจากการไหว้ขอพร และตั้งจิตอธิษฐานด้านนอก นำธูปไปปักลงบนกระถาง โดยใช้มือซ้ายเท่านั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าที่จะแจกถุงพลาสติกสำหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะนำวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะทั้ง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะที่เดินผ่านแต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 ครั้ง เมื่อเดินจนครบให้กลับมายืนที่องค์ตรงกลาง บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานขอพรมองไปที่ใบหน้าของท่าน หลังจบพิธีทางวัดจะมอบก้อนทองเป็นของที่ระลึกให้คนละ 1 อัน(ชุดสักการะไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะสำหรับท่านที่ต้องการเข้าสักการะภายในวิหารเท่านั้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชุดละ 100 HK$/ท่าน ส่วนท่านใดที่ไม่ประสงค์จะเข้าสักการะ สามารถไหว้พระขอพรด้านนอกได้) และขาดไม่ได้สำหรับวัดหวังต้าเซียนคือ การขอพรเรื่องคู่ครองจาก"เทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยุคโหลว"โดยเชื่อกันว่าเทพเจ้าหยุคโหลวนั้นเเป็นเทพเจ้าแห่งจันทราและความรัก ซึ่งคนนิยมมาสักการะเพื่อให้ช่วยเรื่องการหาคู่ครองและทำให้ความรักยืนยาวมั่นคง ชาวฮ่องกงเชื่อกันว่าเทพเจ้าหยุคโหลวนั้นเป็นเทพที่ถือสมุดบัญชีคู่รัก เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์และจะลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายแดงดวงชะตาระหว่างคู่รัก ถ้าคู่รักไหนได้รับการจดชื่อจากเทพเจ้าหยุคโหลวจะครองคู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากการขอพรแล้ววัดหวังต้าเซียนยังมีความโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมของอาคารก่อสร้างของวัด ซึ่งมีความสวยงาม แปลกตา เพราะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความผสมผสานจากความเชื่อของลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อ ปัจจุบันวัดหวังต้าเซียนอยู่ภายใต้การดูแลของ องค์กรทางศาสนา SIK SIK YUEN ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1921 ทำให้วัดมีอีกชื่อว่า "วัดซิกซิกหยวน"
17.00 น. สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลปก๊อก (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
19.05 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดย เที่ยวบินที่ TG639 ( 19.05-20.45) (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
4
รายละเอียดและเงื่อนไข
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 24 ชม) หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองกรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป
3. เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่ง สำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเขียนระบุเส้นทางท่องเที่ยว,วันที่เดินทาง,ผู้ร้วทมเดินทาง,เบอร์โทร  // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : หนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
 
4. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
5. ในกรณีที่ลูกค้ามีการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  ***กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง*** เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
6. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
7. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) ในการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
8. ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย/หน่วยงานอื่นๆ ไม่นุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งฮ่องกงปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ โปรแกรม โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางประกอบอาชีพ นักเรียน,นักศึกษา,ครู,หมอ,พยาบาล,ทหาร,ธุรกิจขายตรง และ ชาวต่างชาติ  หากประสงค์เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ หรือเพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งติดต่องบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อมูลโดยละเอียดและต้องเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง
 
เงื่อนไขการยกเลิก
• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)
• กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้
1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยวทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ในกรณีที่ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกประเทศหรือเข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
เงื่อนไขและนโยบายการท่องเที่ยวฮ่องกง
ตามนโยบายการการท่องเที่ยวฮ่องกง ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ โรงงานจิลเวรี่, ร้านหยก, ร้านยา, ร้านยางพารา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ การซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)  / ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือ ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต่างๆ (ทางรัฐบาลฮ่องกงประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย  สามารถพำนักในฮ่องกงได้สูงสุด 30 วัน ในกรณีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่าผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าและเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัม/ท่าน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
7. ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจโรคหรือการกัก ตัวเพิ่มเติม  
8. ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง
9. ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
10. ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
11. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ท่าน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์)
12. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
13. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%