ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน ภูเก็ต-เกาะพีพี-พังงา 3 วัน 2 คืน BY FD

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Phuket (ภูเก็ต)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • Code : TMHKT-FD001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ตึกชิโนโปรตุกีส | พิพิธภัณฑ์ไทยหัวภูเก็ต | เขารัง | วัดฉลอง | ภูเก็ตแฟนตาซี | เกาะพีพี | เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง | ถ้ำลอด | เขาพิงกัน | เขาตาปู | เกาะปันหยี
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
12 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563
14,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปู-เกาะปันหยี-หาดกะรน

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเข้าประตูที่ 9-10 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่ง กรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและ โหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.35 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3001
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล
10.00 น. ถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ ของอ่าวพังงา ชมหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้ และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี” นำท่านขึ้น เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ ของเขาพิงกัน และ เขาตะปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหารบนเกาะปันหยี หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวบน หมู่บ้านเกาะปันหยี เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซื้อสินค้าอาหาร ทะเลตากแห้งเป็นของฝากคนทางบ้าน
14.30 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน
15.30 น. ถึงท่าเรือ นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองภูเก็ต ข้ามสะพานเทพกษัตริย์ตรี นำท่านถ่ายรูป ที่ สะพานสารสินเดิม ซึ่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอันดามัน ที่เชื่อมจังหวัดพังงาและภูเก็ต ให้ท่านถ่ายรูป ตามอิสระ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(2) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
19.30 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ
ที่พัก โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา
วันที่ 2

ภูเก็ต-เรือซีแองเจิล-หมู่เกาะพีพี-ชมอ่าวมาหยา-ทะเลใน-เล่นน้ำ-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะพีพีดอน-โชว์ภูเก็ตแฟนตาซี

เช้า บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือซีแองเจิล ในเมืองภูเก็ต
08.00 น. ถึง ท่าเทียบเรือซีแองเจิล มัคคุเทศก์ติดสติ๊กเกอร์ของเรือ ให้กับท่าน จากนั้นขึ้นเรือท่องเที่ยวปรับอากาศ Sea Angle เพื่อเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เคาน์เตอร์บนเรือ
10.30 น. ถึง เกาะพีพีเล เรือจะนำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงามของเกาะพีพี น้ำทะเล ใสราวกับมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง ชมอ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ(ทะเลใน) จากบนเรือซีแองเจิล และให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชม แนวปะการัง และฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย หรือสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลตามอิสระ
กลางวัน นำท่านเข้าสู่ เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวัน(4) แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน
13.00 น. หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเล หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ หรือเดินเล่น เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายเรียกขึ้นเรือ
14.30 น. นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนเรือ Sea Angle บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เคาน์เตอร์บนเรือ
17.00 น. ถึงท่าเรือ ซีแองเจิล นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ หาดกมลา ภูเก็ต
ค่ำ ถึง ภูเก็ตแฟนตาซี บริการอาหารค่ำ(5) ที่ห้องอาหาร “มโนราห์ทอง” อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ท์นานาชาติ และ ให้ท่านชมความงดงามของร้านค้าต่างๆ ภายในภูเก็ตแฟนตาซี ที่ตกแต่งอย่างอลังการ หรือเลือกซื้อ สินค้าของฝากต่างๆ สนุกสนานกับเกมการละเล่นต่างๆตามอิสระ จนถึงเวลาเข้าสู่โรงละคร
21.00 น. นำท่านเข้าสู่โรงละคร เพื่อชมการแสดง “มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยเทคนิค แสง สี เสียงพิเศษมากมาย ที่น่าตื่นเต้นสวยงามอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ แสดงถึง ความเป็นไทย กับฉากที่งดงาม
22.20 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณทางออก นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา
วันที่ 3

ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ-วัดฉลอง-พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-ช้อปปิ้ง-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. อำลาที่พัก เดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ยามเช้าของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่อยู่ใกล้เคียง
10.00 น. เดินทางสู่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของ ชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจำลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย
11.00 น. ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าทีขึ้นชื่อของภูเก็ต อาทิ ผ้าบาติก โรงงาน มุกภูเก็ต อาทิ สร้อยคอ ต่างหู และอื่นๆ มากมายเป็นของฝากของที่ระลึก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านตึกเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว อยู่ในต้วอาคารทรงชิโน โปรตุกีส 2 ชั้น ภายในจัดแสดงเรื่องราวและภาพต่างๆ การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวจีนใน ภูเก็ต การทำเหมืองแร่ดีบุก อาหารการกิน แสดงถึงเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจยิ่งนัก
15.00 น. ขึ้นสู่ เขารัง ในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งสถานที่พักผ่อน ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตและชมความ สวยงามของอ่าวต่างๆบนยอดเขารัง
16.00 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของภูเก็ต อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ อาหารทะเลแปรรูป ต่างๆ และของที่ระลึก
17.45 น. ถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง และเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
19.45 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3028
21.10 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสารประกอบการเดินทาง
1.สำหรับผู้ใหญ่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ตัวจริง เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน
2.สำหรับเด็ก บัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนาใบสูติบัตร เพื่อใช้เช็คอินบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของสายการบิน

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1.ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,ชุดสุภาพสำหรับการเข้าชมวัด,รองเท้าที่สวมใส่สบาย
2.กล้องถ่ายรูป,โทรศัพท์มือถือ,แบตสำรอง,ที่ชาร์ตโทรศัพท์,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำและชุดเปลี่ยน
3.ของใช้ส่วนตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพูสระผม,ครีมต่างๆ(สำหรับรายการทัวร์ที่มีการค้างคืน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.เมื่อทำการจองทัวร์แล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน และทำการชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์และการสำรองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ เข้ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการจองทัวร์ จึงจะถือว่าได้ทำการจองทัวร์และสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ ที่นั่งจะไม่ถูกตัด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน(สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
4.การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์โดยอัตโนมัติ และไม่สามารถเรียกร้องเงินค่ามัดจำคืนได้

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
*** สำหรับรายการทัวร์ที่มีการพักค้างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักในแต่ละที่ต่างกัน อาทิ เช่น ห้องพักเดี่ยว(Single) ห้องพักคู่(Twin/Double) หรือห้องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
*** การเดินทางเป็นครอบครัว หากท่านมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเองด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้การบริการท่องเที่ยวของทางบริษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครั้งนี้

1.ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ภูเก็ต สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class 15 กิโล
ค่าตั๋วเครื่องบิน ภูเก็ต-ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด Ecconomy Class 15 กิโล
3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
4.ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
8.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน