สุดปังภูเก็ต อ่าวพังงา เสม็ดนางชี เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชเกาะเฮ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย (FD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
 • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
 • เที่ยวเมือง : Phuket (ภูเก็ต)
 • สายการบิน : Thai AirAsia
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
 • Code : TMWTHKT-FD002
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ภูเก็ต l ล่องอ่าวพังงา l จุดชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะพีพี l ดำน้ำชมปะการัง l ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564
8,990
สแตนด์บาย
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี -เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ อาคาร 2 ช่วงระหว่าง ประตู 9 – 10 Air Asia เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.35 นำท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3029
09.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนาท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ
09.30 จากนั้น DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต
11.30 ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เขาตะปู เขาพิงกัน ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)” และชมเขาพิงกัน ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ อันเป้นเอกลักษณ์ที่สวยโดดเด่นของอ่าวพังงา

หลังจากนั้นเดินทางไปยัง เกาะทะลุ เพื่อสนุกกับการพายแคนูเข้าชมภายในถ้ำ สนุกกับการพายแคนูชม หินงอกหินย้อย ( หากต้องการค่าบริการ พร้อมคนพาย ท่านละ 150 บาท )
กลางวัน รับประทานอาหารที่ เกาะปันหยี พร้อมชมวิวอันสวยงามและสงบที่ร้านอาหารกลางน้ำ ( มื้อที่ 1 ) เดินเที่ยว ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำ และเดินช้อปปิ้งในเกาะ
14.30 เข้าเยี่ยมชมเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงของชาวมุสลิมเข้าดูวิถีชีวิตและซื้อของฝาก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย เป็นต้น
15.00 ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าเช็คอินของพังงา สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจของการมาเที่ยวที่นี่ นั่นคือ การได้สัมผัสกับจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขา มองเห็นภาพความสวยงามของธรรมชาติกว้างไกลสุดสายตา มองเห็นวิวอ่าวพังงา ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ มองไปมองมาก็เหมือนภาพวาดที่มีธรรมชาติเป็นผู้บรรจงสร้างสรรค์อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

ออกเดินทางกลับสู่ภูเก็ต แวะ จุดชมวิว สะพานสารสิน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2 )
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Patong Bay Hill หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ภูเก็ต -หมู่เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก รับบริการอาหารว่างชาและกาแฟ
09.15 เดินทางสู่ เกาะพีพี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเล ฟังไกด์บรรยายโปรแกรมเกาะพีพี เกาะไข่
11.45 ถึงอ่าวมาหยา เข้าสู่พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ อ่าวโล๊ะซามะ ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้น ชมถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 4 )
14.00 จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวต้นไทร เข้าสู่หาดต้นไทร ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามที่สุด และพักผ่อนที่หาดต้นไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามัน
14.30 เข้าสู่อ่าวลิงใหญ่ มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว
16.00 จากนั้นนำท่านขึ้น เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือว่ายน้ำตื้น ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนิด
16.30 เดินทางออกจากเกาะไข่นอก สู่ ท่าเรือ Asia Marina
17.00 เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Patong Bay Hill หรือเทียบเท่า **** หากต้องการเปลี่ยนหมู่เกาะพีพี เป็น หมู่เกาะสิมิลัน เพิ่มท่านละ 1,000 บาท ***
วันที่ 3

ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ - สนามบินภูเก็ต – สนามบินดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
11.00 เช็คเอ้าท์และพร้อมกันที่ล้อบบี้
12.00 เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
13.00 ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ
13.30 ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
กลางวัน รับประทานอาหารบนเรือ ( มื้อที่ 6 ) พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล
18.30 เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
19.00 กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รถทุกคันพร้อมนำท่านส่งกลับส่งสนามบินโดยสวัสดิภาพ
20.00 เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
21.30 นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3012
22.55 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

*** หากในกรณีเที่ยวบินเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน ***

***กำหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและลมทะเล***
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. กรุณายอดทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 1. รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า
 2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. ค่าฝากกระเป๋าก่อนล่องเรือยอร์ช และ ค่าห้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ท่านละ 110 บาท
 1. ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
  ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 6. ค่าแคนนู ลอดถ้ำอ่าวพังงา หากต้องการ ( ท่านละ 150 บาท )
 7. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ