อุดรฯ-หนองคาย บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี 3วัน 2คืน โดยสารการบินแอร์เอเชีย (FD)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Udon Thani (อุดรธานี)
  • สายการบิน : Thai AirAsia
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : TMWTUTH-FD009
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
อุดรธานี | วัดป่าภูก้อน |วัดผาตากเสื้อ SKY WALK (สกายวอล์ค) |วัดหินหมากเป้ง (สกายวอล์ค) | วัดโพนจิกเวียงงัว | พระธาตุเขี้ยวฝาง | ใส่บาตร(ตลาดท่าเสด็จ) | หลวงพ่อพระใส | หลวงพ่อใหญ่ | พญาพิสัยสัตนาคราช | ถ้ำพญานาค | พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) | ลานพญานาคคู่ | หลวงพ่อพระบุญคุ้ม(วัดลำดวน) | ตลาดอินโดจีน | พระธาตุบังพวน | วัดป่าคำชะโนด
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
04 ธ.ค. 2564 - 06 ธ.ค. 2564
11,990
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-อุดรธานี-วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ SKY WALK (สกายวอล์ค)-วัดหินหมากเป้ง (สกายวอล์ค)-วัดโพนจิกเวียงงัว-พระธาตุเขี้ยวฝาง

04.00 น. เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH 06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี

นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี
10.30 น. คณะเดินทางถึง วัดป่าภูก้อน (เปลี่ยนนั่งรถสองแถว) เพื่อขึ้นเขา สักการบูชา พระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาวจาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการดุจดั่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
11.30 น. นำคณะเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารบ้านไม้ริมโขง (มื้อที่1) พร้อมชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง
13.30 น. คณะเดินทางถึง วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ วัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น และเป็นจุดชมวิวที่ SKY WALK (สกายวอล์ค) ซึ่งภายในวัดมีธรรมชาติที่ร่มรื่น และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย
15.30 น. คณะเดินทางถึง วัดหินหมากเป้ง หินหมากเป้ง เป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขง อันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องชั่งทองคำสมัยเก่า พร้อมกราบหุ่นขี้ผึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี" เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน ชม สกายวอล์ค แห่งที่สองของจังหวัดหนองคาย
16.00 น. นำคณะเดินทางสู่ วัดโพนจิกเวียงงัว อ.เมือง จ.หนองคาย
17.00 น. คณะถึง วัดโพนจิกเวียงงัว ซึ่งเป็น 1ใน 4 แห่ง ตามปรากฏในตำนานอุรังธาตุเสริมอำนาจ ด้วยกราบไหว้ พระธาตุเขี้ยวฝาง (ฟัน)ของพระพุทธเจ้า ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ด้วยสินทรัพย์ศฤงคาร มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ฮก” ของคนจีน
ค่ำ นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหารครัวแม่แป๊ด (มื้อที่2)
18.30 น. นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2

ใส่บาตร(ตลาดท่าเสด็จ)-หลวงพ่อพระใส-หลวงพ่อพระใส-หลวงพ่อใหญ่- พญาพิสัยสัตนาคราช-ถ้ำพญานาค-พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง)-ลานพญานาคคู่-หลวงพ่อพระบุญคุ้ม(วัดลำดวน)-ตลาดอินโดจีน

06.00 น. นำท่านใส่บาตร ณ บริเวณ ตลาดท่าเสด็จ ตามนโยบายท่านผู้ราชการจังหวัดหนองคาย นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมแม่น้ำโขง (ชุดใส่บาตรไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
08.30 น. นำคณะนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ได้อัญเชิญจากเมืองเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่วัดหอก่อง ก่อนย้ายมาประดิษฐานวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวของงจังหวัดหนองคาย ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีพิธีแห่หลวงพ่อพระใส ให้ประชาชนชาวจ.หนองคายและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างหวัดได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล
09.30 น. นำคณะเดินทางสู่ วัดไทย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
10.30 น. คณะเดินทางถึง วัดไทย นำท่านกราบ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร และสักการะ พญาพิสัยสัตนาคราช พญานาค ปางนาคปรก 7 เศียร ณ แลนด์มาร์ค ลานนาคาเบิกฟ้า จากนั้น ชม ถ้ำพญานาค เมืองบาดาลจำลองอันสวยงาม นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่งชองชาวหนองคาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านโขงวิว(มื้อที่4)
13.00 น. นำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองจ.หนองคาย
14.00 น. นำคณะสักการบูชา พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) “เสริมบารมี” ด้วยการกราบไหว้ พระบรมธาตุพระบาทเบื้องขวา(เท้า)ของพระพุทธเจ้า จะนำพาสู่การเดินทางเพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี มีอายุยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เงินทองไม่รั่วไหล เปรียบดั่ง การไหว้ “องค์ซิ่ว” ของคนจีน
15.00 น. นำคณะแวะถ่ายรูปแลนด์มาร์คหนองคายที่ ลานพญานาคคู่ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและนำคณะนมัสการ "หลวงพ่อพระบุญคุ้ม" วัดลำดวน ซึ่งอยู่ตรงข้ามลานพญานาคคู่และชมวิวสวยๆของแม่น้ำโขงจากด้านบน
15.30 น. นำคณะเลือกซื้อสินค้าของฝาก ที่ ตลาดสินค้าอินโดจีน หรือ ตลาดท่าเสด็จให้คณะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว จีน เวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านแดงแหนมเนือง (มื้อที่5)
18.30 น. นำท่านเข้าเช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3

พระธาตุบังพวน-วัดป่าคำชะโนด-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวนเพื่อสักการบูชาพระธาตุบังพวน
08.30 น. เดินทางถึง พระธาตุบังพวน “เสริมวาสนา” ด้วยการกราบไหว้พระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้า ถือเป็นผู้มีความเจริญ มีโชคลาภ มีวาสนา ฐานะมั่นคง การงานก้าวหน้า มีกินมีใช้ตลอดกาล เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ลก” ของคนจีน และภายในบริเวณ วัดพระธาตุบังพวนยังมีกลุ่มสัตตมหาสถาน 1 ใน 4 ของโลก เป็นที่เคารพบูชาของชาว หนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านวาสนาปาร์ค (มื้อที่7)

คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์”
14.30 น. นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านนาข่า
16.00 น. คณะเดินทางถึง หมู่บ้านนาข่า จ.อุดรธานี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ของฝากของ ที่ระลึก ผ้าถุง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าหมี่ขิด และงานผ้าสวยงามต่างๆ มากมาย
17.30 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น. เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหารและที่พัก
วันที่ เช้า เที่ยง ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3.ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
5.น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด  
6.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

 

1.บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-อุดรธานี –กรุงเทพฯ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
2.รถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ไม่รวมประกันสุขภาพ

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
6.น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง