ไฮไลท์ทัวร์-Highlight
นั่งกระเช้าลอยฟ้าโกไซโชะ - ชมงานประดับไฟ NABANA NO SATO - ชมโชว์อาม่าดำน้ำ ณ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ - ชม VISON MIE พร้อมทานอาหาร By มิชลินเชฟ - 
ขอพรศาลเจ้าอิเสะที่สุดแห่งศาลเจ้าญี่ปุ่น - ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขามิซุซาวะโมมิจิดานิ - หินแต่งงาน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ถนนโบราณโอคาเงะ โยโกโช - พักออนเซ็น 1 คืน พักโอซาก้า 2 คืน - เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์
 • : 022770000

GOZAISHO MIE OSAKA AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

รหัสทัวร์
: TMGO2NGO-TG030
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Thai Airways International
ระยะเวลา
เส้นทาง
: นาโกย่า โอซะกะ เกียวโต มิเอะ

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์-Highlight นั่งกระเช้าลอยฟ้าโกไซโชะ - ชมงานประดับไฟ NABANA NO SATO - ชมโชว์อาม่าดำน้ำ ณ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ - ชม VISON MIE พร้อมทานอาหาร By มิชลินเชฟ - ขอพรศาลเจ้าอิเสะที่สุดแห่งศาลเจ้าญี่ปุ่น - ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขามิซุซาวะโมมิจิดานิ - หินแต่งงาน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท - ถนนโบราณโอคาเงะ โยโกโช - พักออนเซ็น 1 คืน พักโอซาก้า 2 คืน - เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์
BKK
- -
NGO
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
KIX
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO2NGO4NKIXTG241025
25 ต.ค. 256730 ต.ค. 2567

60,900

จอง
GO2NGO4NKIXTG241115
15 พ.ย. 256720 พ.ย. 2567

62,900

จอง
GO2NGO4NKIXTG241129
29 พ.ย. 256704 ธ.ค. 2567

61,900

จอง
GO2NGO4NKIXTG241213
13 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 2567

61,900

จอง
GO2NGO4NKIXTG241219
19 ธ.ค. 256724 ธ.ค. 2567

59,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 20.00 น.

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 • 00.05 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  07.30 น.

  เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
  เดินทางสู่เมืองเมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ (Mie) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ติดชายฝั่งทะเล และประวัติศาสตร์เก่าแก่จนถูกยกให้เป็นมรดกโลก เป็นจังหวัดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ในทุกๆด้าน
  นำท่านนั้งกระเช้าโกไซโช (Gozaisho Ropeway) อยู่ในเขตเมืองโคโมโนะ จังหวัดมิเอะ (Mie) เป็นแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับการชมวิวมุมสูงที่สวยมากๆ โดยกระเช้าโกไซโชจะมีระยะทางจากปลายทางถึงยอดเขาภูเขาโกไซโช ที่ความสูงราว 1,212 เมตร ประมาณ 2 กิโลเมตร จนถูกยกให้เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่มีความยาวมากที่สุดของญี่ปุ่น ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โดยไล่จากความสูงลงล่าง ด้านบนมีร้านอาหารให้เลือกทาน เช่น บะหมี่อุด้งแกงกะหรี่ บะหมี่อุด้งแกงโกไซโช ชุดทงคัตสึ เกี๊ยวซ่า ซอฟท์ครีมตามฤดูกาล และเครื่องดื่มมากมาย ท่านสามารถนั่งทานอาหารและชมวิวภายในร้านอาหารได้

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
  ชม เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟที่สุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยักษ์มีพันธุ์ไม้ที่ปลูกในกระถางทั้งสวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia ความพิเศษของงานในแต่ละปีจะมีธีมการจัดงานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  YOKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามิซุซาวะโมมิจิดานิบเขามิซุซาวะ โมมิจิดานิ (Mizusawa Momijidani) อยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยาน Suzuka Quasi-National Park เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์กว่า 300 ต้น ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่จะละลานตาด้วยสีสันธรรมชาติทั้ง แดง ส้ม เหลือง ไล่เรียงไปทั่วหุบเขา สวยราวกับภาพวาดในฝัน ถึงขั้นถูกบรรยายอยู่ในบทประพันธ์ Hyakunin Isshu (หนังสือรวมบทกลอนของกวีที่มีชื่อเสียงจำนวน 100 คน) ถือเป็นจุดชมธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณ หนึ่งในจุดไฮไลต์ของหุบเขาแห่งนี้คือ สะพานสีแดงเล็กๆ ที่ทอดยาวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถเดินเล่นถ่ายรูปชมสีสันใบไม้เปลี่ยนสีได้อย่างเต็มตา (ใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)
  เดินทางสู่เมืองอิเสะ เป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะ ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ มีศาลเจ้าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น บรรยากาศดี เพราะสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับทะเล และยังมีแหล่งช้อปปิ้ง อควาเรียม และสถานที่ที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย และอาหารอร่อยๆอีกมากมาย
  วิซัน มิเอะ (VISON MIE) เป็นรีสอร์ทที่มีทั้งโรงแรม และบ้านพักตากอากาศที่อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเปิดตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2021 คอนเซ็ปต์ของที่นี่คือ “รู้สึกกลมกลืนไปกับธรรมชาติ” วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง VISON นั้นมาจากบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างมากมาย แต่โดยส่วนมากส่วนที่มีชื่อเสียงจะมาจาก MOHEIM บริษัทชั้นนำด้านการผลิตอะคริลิค เรซิน ไม้ และโลหะจากจังหวัดกิฟุ รวมถึง LED LINEAR บริษัทผู้ผลิตไฟแอลอีดีชั้นนำจากประเทศเยอรมนี โดยภายในรีสอร์ทนั้นจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนที่พัก โซนอาหาร และโซนศิลปะ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความเป็นที่สุดของจังหวัดมิเอะเอาไว้ในที่เดียว

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ VISON MIE (CASH BACK) (มื้อที่ 3) Byมิชลินเชฟ
  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Jingu Shrines) เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณที่สุด ประกอบด้วยส่วนนอกและส่วนใน มีสะพานยูจิบาชิ ข้ามแม่น้ำอิซูซุ เชื่อม 2 ส่วน เมื่อข้ามสุดสะพานมีประตูโทริอิ เข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ส่วนใน ก่อนเข้าแต่ละส่วนจะมีที่ล้างมือและปากอยู่ด้านหน้า เพื่อความบริสุทธิ์ของผู้มาเยือน ตั้งแต่ครั้งโบราณมีผู้ศรัทธาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรือเทพเจ้าสุริยเทพ จึงมีผู้ศรัทธาทั่วญี่ปุ่นเดินทางไปกราบไหว้มิได้ขาดสายกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ศาลเจ้าอิเซะยังเป็นที่เก็บรักษากระจกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษกจักรพรรดิญี่ปุ่น
  ให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อาหาร และของพื้นบ้านได้ที่ ถนนท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดมิเอะ (Mie) ถนนคนเดินโอคาเกะโยโคะโจ (Okage Yokocho) หน้าศาลเจ้าอิเสะ ที่มีบ้านเรือนโบราณสมัยเอโดะเรียงรายกันอยู่ มีร้านค้าทั้งอาหาร ของฝากของฝากท้องถิ่นให้เลือกแวะกันมากกว่า 50 ร้าน นอกจากของกินที่อร่อยๆแล้ว ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆริมแม่น้ำอิซูซุ และรูปปั้นน้องแมวน่ารักๆที่อยู่ตามจุดต่างๆ สำหรับถายช้อป กิน ถ่ายรูปห้ามพลาดเลยทีเดียว

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)

  ที่พัก

  SHIMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังมื้ออาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุตามิ โอคิทามะ ศาลเจ้าแห่งนี้มีประเพณี "ฮามาซังกู" ที่ใช้น้ำทะเลของฟุตามิอุระมาชำระล้างจิตใจและร่างกายก่อนที่จะสักการะศาลเจ้ามาตั้งแต่สมัยก่อน ในปัจจุบันยังมีและยังมีธรรมเนียมที่ว่ากันว่าก่อนจะไปอิเสะจิงกุควรมาแวะดูหินที่ศาลเจ้าฟุตามิโอคิตามะเพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายก่อนที่จะไปที่อิเสะจิงกุส่วนนอกอีกด้วย
  เพียง 700 เมตรจากชายฝั่งมิเอะมี "หินสองก้อนที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่ (ชิเมะนะวะ) เข้าไว้ด้วยกัน ก้อนนึงเป็นชาย ก้อนนึงเป็นหญิง ขนานนามว่า เมโอะโตะ อิวะ หรือหินแต่งงาน ที่นี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นระหว่างหินสองก้อน ที่นิยมของคนญี่ปุ่น หรือช่วงอาทิตย์กำลังจะหลับขอบฟ้า ก็นับเป็นจุดโรแมนติก และสามารถชมพระจันทร์เต็มดวงระหว่างหินสองก้อนได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูหนาว ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักหลายคู่นิยมมาเยี่ยมชม ขอพรด้านความรัก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)
  เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (MIKIMOTO Pearl Island) ตั้งอยู่ริมทะเลเมืองโทบะ กลางอ่าวอิเสะ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไข่มุก และหอที่ระลึกโคคิจิ มิกิโมโตะ ซึ่งเป็นบิดาแห่งการเพาะเลี้ยงหอยมุกคนแรกของโลกเกิดที่เมืองโทบะ ในพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวอันน่าหลงใหลของไข่มุก การเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว และทำเครื่องประดับมุก วิทยาศาสตร์ทางทะเลของหอยมุก บนชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติของเครื่องประดับไข่มุกสุดอลังการจากทั่วโลก
  นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์อาม่าดำน้ำ โชว์ดำน้ำเก็บหอยของอามะซังแห่งอิเสะที่มีการสืบทอดมากว่าพันปี การจะดำน้ำผ่านการฝึกฝนจนชำนาญและมีความคุ้นเคยกับทะเลเป็นอย่างดี
  เดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอับดับสอง และมีประชากรมากเป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนซู ในเขตจังหวัดโอซากะ
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 7)
  เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และยาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่สำคัญ ๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น
  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ สีแดงจำนวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเป็นอุโมงค์เส้นทางเดินอยู่บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความสูง 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในหมู่ศาลเจ้าจำนวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (INARI) ซึ่งเป็นเทพผู้รักษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นผู้นำสารของอินาริ

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)
  นำท่านร่วมทำ กิจกรรมชงชา โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
  เดินทางกลับโอซก้า อิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่น ๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าจำพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่าง ๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม,อัญมณีเครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ง

  ที่พัก

  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9)
  ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า สัมผัสความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้นับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ต้องมาเยือนสัก
  ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านที่พร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไปเลือกซื้อของ ทั้งสินค้าแบรนด์เนมของญี่ปุ่น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ
  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ

  17.35 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  21.25 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 

1.  การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

      1.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ

     กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

      1.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 . – 17.30 .เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น 

2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

GO2NGO4NKIXTG241025

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. 2567 - 30 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-10-26 2024-10-26 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
KIX - BKK 2024-10-30 2024-10-30 17.35 - 21.25 avatar-img TG673

GO2NGO4NKIXTG241115

เดินทางวันที่ 15 พ.ย. 2567 - 20 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-11-16 2024-11-16 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
KIX - BKK 2024-11-20 2024-11-20 17.35 - 21.25 avatar-img TG673

GO2NGO4NKIXTG241129

เดินทางวันที่ 29 พ.ย. 2567 - 04 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-11-30 2024-11-30 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
KIX - BKK 2024-12-04 2024-12-04 17.35 - 21.25 avatar-img TG673

GO2NGO4NKIXTG241213

เดินทางวันที่ 13 ธ.ค. 2567 - 18 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-12-14 2024-12-14 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
KIX - BKK 2024-12-18 2024-12-18 17.35 - 21.25 avatar-img TG673

GO2NGO4NKIXTG241219

เดินทางวันที่ 19 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - NGO 2024-12-20 2024-12-20 00.05 - 07.30 avatar-img TG644
KIX - BKK 2024-12-24 2024-12-24 17.35 - 21.25 avatar-img TG673
รหัสทัวร์ : TMGO2NGO-TG030