การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ 
ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์
มารีน่า เบย์ แซนด์ส
ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
อุโมงค์ต้นไม้
เมอร์ไลออน พาร์ค
ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์
วัดพระเขี้ยวแก้ว
น้ำพุจีเวล
 • : +425 345 8765

SINGAPORE BESTSELLER 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

รหัสทัวร์
: TMGO1SIN-SQ011
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: สิงคโปร์
สายการบิน
: SQ
ระยะเวลา
เส้นทาง
: สิงคโปร์

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ มารีน่า เบย์ แซนด์ส ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด อุโมงค์ต้นไม้ เมอร์ไลออน พาร์ค ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ วัดพระเขี้ยวแก้ว น้ำพุจีเวล

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO1SIN2NSINSQ231229
29 ธ.ค. 256631 ธ.ค. 2566

18,900

เต็ม

รายละเอียดทัวร์

 • 06.30 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

  09.40 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ705 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  13.05 น.

  เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

  เดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay ) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์
  **ไม่รวมค่าเข้าชม**คลาวด์ฟอเรสต์ (Cloud Forest) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน // ฟลาวเวอร์ โดม (Flower Dome) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน // ฟลอรัล แฟนตาซี (Floral Fantasy) ไม่รวมค่าเข้า 20 SGD/ท่าน

  นำท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (Helix Bridge) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก

  นำท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าขึ้นตึก อิสระชมTHE SHOPPES AT MARINA BAY SANDS อิสระถ่ายรูปย่าน คลากคีย์ (CLARKE QUAY)

  จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ลิ้มลองเมนู บัดกุ้ดเต๋ ร้านดัง Songfa (มื้อที่1)

  ที่พัก

  Hotel Boss หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)

  หลังจากรับประทานเช้า อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (UNIVERSAL STUDIO) เป็นสวนสนุกระดับโลกที่สร้างขึ้นโดยบริษัทเอ็นบีซียูนิเวอร์แซล และยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ หนึ่งในหกสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในสวนสนุกนั้นได้มีการนำภาพยนตร์ชื่อดังมากมายของสตูดิโอมาดัดแปลงเป็นธีมต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเพื่อมอบความสนุกและความบันเทิงให้กับผู้เข้าชม ปัจจุบันสวนสนุกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ มีทั้งหมด 4 แห่งทั่วโลก คือที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และที่ประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซ่า เกาะแห่งความบันเทิงที่มีชื่อเสียงในบริเวณตอนใต้ของประเทศ ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุกราคาประมาณ 81-100 SGD/ท่าน ** สวนสนุกอาจปิดให้บริการในวันจันทร์ และอังคาร โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้นักท่องเที่ยวกรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการจองทัวร์ **
  หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า สามารถท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวอื่นๆได้ เช่น
  - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย (Little India) หนึ่งย่านที่มีสีสันมากที่สุดในสิงคโปร์ ในย่านนี้จะพบเห็นศาสนสถานหลายแห่งทั้งวัดฮินดู วัดจีน มัสยิด และโบสถ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรม อิ่มท้องด้วยอาหารมังสวิรัติแบบอินเดียใต้ ทันดูรีของอินเดียเหนือ และอาหารท้องถิ่น เช่น โรตีปราตา และเตะห์ ตาริก (ชาชักแบบมาเลย์) ลองชิมชาชัก หรือชานมร้อนที่มีวิธีการชงที่น่าสนใจมาก
  - ย่านท่าเรือคลาร์กคีย์ / ท่าเรือโบ๊ทคีย์ (Clarke Quay & Boat Quay) ย่านริมน้ำที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ของชาวสิงค์โปร์ สถานที่ฟังดนตรีสดก็น่าสนใจไม่น้อย อาจจะเริ่มต้นที่บาร์ Crazy Elephant ในย่าน Clarke Quay เพื่อฟังเพลงบลูส์ และปิดด้วย Cuba Libre Café & Bar เพื่อฟังดนตรีสไตล์ละติน หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศลองแวะไปที่ย่านแอนเซียงและคลับสตรีท (Ann Siang Hill & Club Street) ที่นี่เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหาร สถานที่ที่เป็นกันเองแห่งนี้ได้รับความนิยมในบรรดากลุ่มนักดื่มหลังเลิกงาน
  - สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ชิงช้าขนาดใหญ่ที่ติดหนึ่งในชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากนั่งชิงช้าสวรรค์นี้ในยามเย็นจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่เต็มด้วยแสงไฟระยิบระยับ อีกทั้งการแสดงแสงเลเซอร์ตระการตาของ มารีน่า เบย์ แซนด์ อีกด้วย

  กลางวัน/เย็น

  อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  Hotel Boss หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)

  หลังอาหารเช้านำท่านไปยัง อุโมงค์ต้นไม้ (Tree Tunnel Fort Canning Park) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง อิสระมาถ่ายภาพตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (Merlion Park) สัตว์สมมติที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์

  แวะถ่ายภาพย่าน ไชน่าทาวน์ (China Town) ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวจีนที่อพยพมายังสิงคโปร์ ปัจจุบันได้กลายเป็นย่านที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีเสน่ห์ โดยมีทั้งวัดวาอารามที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

  เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปิดทำการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ นำท่านชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ำหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย นำท่านสู่ The Jewel Changi ชม น้ำตกจีเวล (The Rain Vortex) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ

  17.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  19.00 น.

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการให้บริการ
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 
- กรุณาชำระเงินค่ามำจำทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน  โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น
- ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง 21 วัน  กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น 
- กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
- การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 20 ท่าน
- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
-เนื่องจากตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่นเมื่อกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางและบริษัทได้ทำการออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้เดินทางได้ทุกกรณี
-กรณีไฟท์ยกเลิกจะเป็นไปตามนโยบายความช่วยเหลือสำหรับเที่ยวบินยกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินสดได้ โดยจะคืนในรูปของเครดิตเก็บในชื่อผู้โดยสารนั้น
2. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
- กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
- กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว คอยดูแลตลอดการเดินทาง
7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เนต , ค่าซักรีด ,มินิบารืในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
**สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
2. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
3. ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
4. ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่น(ถ้ามี)
5. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท / ท่าน / ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป)
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %

GO1SIN2NSINSQ231229

เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2023-12-29 2023-12-29 09:40 - 13:05 avatar-img SQ705
SIN - BKK 2023-12-31 2023-12-31 17:10 - 18:45 avatar-img SQ714
รหัสทัวร์ : TMGO1SIN-SQ011