คาโกชิม่า ซากุระ จิมะ กิจกรรม อบทรายร้อน / ซากะ ศาลเจ้ายูโท คุอินาริ / คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ / กิจกรรมอบทรายร้อน / นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคุมาโม โตะ มุ่งหน้าสู่เมืองคาโกชิม่า / สวนเซ็นกังเอ็น / Gundam ยักษ์ที่ห้าง Lala Port ฟุกุโอกะ
 • : 022770000

TOP SECRET KAGOSHIMA SAGA ONLY ONE IN JAPAN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]

รหัสทัวร์
: TMGO2FUK-TG004
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
ระยะเวลา
เส้นทาง
: ฟุกุโอกะ

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

คาโกชิม่า ซากุระ จิมะ กิจกรรม อบทรายร้อน / ซากะ ศาลเจ้ายูโท คุอินาริ / คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้ / กิจกรรมอบทรายร้อน / นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคุมาโม โตะ มุ่งหน้าสู่เมืองคาโกชิม่า / สวนเซ็นกังเอ็น / Gundam ยักษ์ที่ห้าง Lala Port ฟุกุโอกะ

รายละเอียดทัวร์

 • 21.00 น.

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 • 00.50 น.

  ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  08.00 น.

  เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
  ชม ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ปราสาทคุมาโมโตะเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมปราสาทของญี่ปุ่น จัดเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะและใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปี ปราสาทแห่งนี้ ซึ่งรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ส่งผลให้ตัวปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องปิดปรับปรุงไปหลายปี จนปัจจุบันได้กลับมาเปิดให้ทุกท่านสามารถเข้าชมความสวยงามและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของปราสาท

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
  เดินทางสู่ สถานีคุมาโมโตะ (KUMAMOTO STATION) นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคุมาโมโตะ มุ่งหน้าสู่เมืองคาโกชิม่า โดยรถไฟชินคันเซนจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนของญี่ปุ่นมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น เดินทางถึง สถานีคาโกชิม่า (KAGOSHIMA STATION)
  ชม บรรยากาศโรแรมติดทะเล เพลินเพลินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ อบทรายร้อน ว่ายน้ำ สนามเทนนิส ภายในโรงแรม IBUSUKI HAKUSUIKAN จุดเด่นสำคัญอีกอย่างของโรงแรมนี้ก็คือบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ซึ่งท่านสามารถไปแช่เพื่อความผ่อนคลาย และยังมีออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถนั่งชมวิวระหว่างแช่น้ำ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

  ที่พัก

  IBUSUKI HAKUSUIKAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
  นำชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (Satsuma Denshokan Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมบัติอันล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่น (Satsuma Denshokan Museum) โดยของที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ บางชิ้นมีอายุมากกว่าพันปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานศิลปะอันล้ำค่าที่หาชมได้ยากยิ่ง อาคสรแห่งนี้ มี 2 ชั้น ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผา เครื่องกระเบื้องเคลือบ แ ไฮไลท์สำคัญของที่นี้ คือ บริเวณโซน C ซึ่งกำแพงส่วนหนึ่งถูกตกแต่งด้วยทองคำเปลวทั้งผนัง พร้อมทั้งจัดแสดงของใช้สุดหรูหราอยู่ด้านหน้าฝาผนังสีทองอร่ามด้วย
  นำท่านสู่ Sand bath hall Saraku แหล่งอบทรายร้อนธรรมชาติหนึ่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น เป็นบ่อทรายร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และยังเป็นออนเซ็นที่มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี สืบทอดมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งออนเซ็นทรายร้อนของเมืองอิบุสึกิถือว่าเป็นออนเซ็นที่มีความแตกต่างจากที่อื่น และที่นี่มีทั้งห้องอบทรายในร่มและที่ชายหาด การอบทรายร้อนได้รับความนิยมอย่างมากจากคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว เพราะคุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอุดมด้วยแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไขข้อกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะได้อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
  นำท่าน นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะซากุระจิมะ (SAKURAJIMA) จากนั้นเปิดประสบการณ์สปาเท้า ณ Sakurajima Yogan Nagisa Park มีบ่อน้ำพุร้อนยาว 100 เมตร ให้ท่านแช่เท้าลงในน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ปล่อยจากใต้ดินลึก 1,000 เมตร เพื่อพักฟื้นจากความเมื่อยล้าด้วยอ่าวคินโคที่อยู่ด้านหน้าและภูเขาซากุระจิมะอันงดงามที่อยู่ด้านหลัง คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งธรรมชาติ
  สวนเซ็นกังเอ็น เป็นสวนญี่ปุ่นที่มีทิวทัศน์สวยงามตระการตา เพราะสามารถมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ และที่พิเศษ คือ ภายในสวนเซ็นกังเอ็นมี ‘ศาลเจ้าแมว’ สุดน่ารักอยู่ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองก็ว่าได้ สวนแห่งนี้นั้นถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ อีกและมีรูปแบบการออกแบบตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ ๆ มองแล้วให้ความรู้สึกเพลินตาเพลินใจมาก ๆ โดยเฉพาะจากการที่มีต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ภายในสวนยังทำให้สวนเซนกาเนนมีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ตรงส่วนกลางของสวนยังมีคฤหาสน์องตระกูลไอโซะ (Iso Residence) ที่สร้างพร้อมกันกับสวนและยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

  ที่พัก

  SHIROYAMA HOTEL KAGOSHIMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
  มุ่งหน้าสู่ มิยาซากิ (Miyazaki) เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่สวยงามและโรแมนติก ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู มายาซากิมีภูมิอากาศอบอุ่นและติก ในช่วงยุค 60 ที่นี่จึงเป็นสถานที่ฮันนีมูนยอดนิยมของคนญี่ปุ่น ตอนแรกนั้นเมืองนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นที่ประทับของจิมมู จักรพรรดิญี่ปุ่นองค์แรกที่เคยอาศัยอยู่ในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาลและเคยมีพระราชวังในตำนานที่เคยตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นมิยาซากิในปัจจุบัน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
  ช่องแคบทาคาจิโฮะ (TAKACHIHO GORGE) ช่องแคบนี้มีลักษณะเป็นรูปตัววีซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำโกคาเสะถูกลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิดเป็นช่องแคบนี้ขึ้นมา ให้ท่านได้ชมความงดงามของทิวทัศน์ และถ่ายรูปคู่กับไฮไลท์ของช่องแคบทาคาจิโฮะ คือ "น้ำตกมานาอิ" ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นมุมฮิตเมื่อได้มาเยือน
  เดินทางสู่ เมืองซากะ ชม ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลักษณะการสร้างของศาลเจ้าแห่งนี้จะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ำใสบวกกับศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแห่งเมืองโตเกียวรวมกัน ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเบปปุ
  ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ หรือที่เรียกว่า“ปลาดุกนามะสึซามะ” ผู้ให้พรผิวสวยโทโยทามะฮิเมะคือผู้รับใช้เจ้าหญิงโอโตะฮิเมะแห่งวังบาดาล เรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่โทโยทามะฮิเมะเดินทางมาเยือนอุเรชิโนะ นางได้พบกับปลาดุกตัวใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ จึงราดน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาใส่แล้วพบว่าผิวของมันสวยขึ้น ภายในศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะจินจะมี “ศาลนามะสึ” ที่เชื่อกันว่าถ้าสัมผัส “ปลาดุกนามะสึซามะ” ซึ่งทำจากดินสีขาวลื่นเป็นมันวาว ผู้นั้นก็จะมีผิวที่ขาวและสวยเฉกเช่นเดียวกัน ทำให้นักท่องเที่ยวหญิงนิยมมาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสการแช่ออนเซ็นที่เชื่อกันว่าทำให้ผิวสวยมากแห่งเมืองอุเรชิโนะ

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)

  ที่พัก

  URESHINO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9)
  เดินทางสู่ ศาลเจ้าแห่งตำนานปราชญ์ คนสำคัญของญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ คือศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในดาไซฟุ ซึ่งเคยเป็นที่ทำการของรัฐบาลประจำจังหวัดชิกุเซ็นในศตวรรษที่ 7 เมื่อปี 901 รัฐมนตรีฝ่ายซ้าย ฟุจิวะระ โนะ โทคิฮะระ (Fujiwara no Tokihara) ได้วางแผนเพื่อทำให้คู่แข่งของ ซุกะวะระ โนะ มิชิซาเนะ (Sugawara no Michizane) ถูกลดขั้นลงจากตำแหน่งในชั้นศาลกลายเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยประจำที่ดาไซฟุ หลังจากนั้นซุกะวะระจบชีวิตลงที่นั่นและถูกฝังอยู่ที่นี่ในฐานะเทพผู้คุ้มครอง นอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ การอุทิศตนและโชคลาภ ศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ ดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและขอพรมากกว่า 700,000 คนต่อปี อีกทั้งยังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในหมู่นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบ ที่ผู้คนพากันมาสักการะบูชาขอพร โดยเฉพาะด้านการเรียนการศึกษา ทั้งสองฝั่งถนนที่เดินเข้าบริเวณศาลเจ้ายังต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก และขนมขึ้นชื่อตามตำนาน อุเมะกาเอะโมจิ รวมทั้งสตาร์บัคส์ที่ตกแต่งได้สวยงามติดอันดับโลกอีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10)
  นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน
  นำท่านเดินทางสู่ กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (Gundam Park Fukuoka) ไฮไลท์! ชม กันดั้มตัวใหม่ล่าสุดขนาดเท่าของจริง “Nu Gundam” และยังถูกประกาศว่าเป็นกันดั้มที่สูงในญี่ปุ่น มีการระบุความสูงประมาณ 20 เมตร ซึ่งสูงกว่า RX-0 Unicorn Gundam ในโตเกียวที่สูง 19.7 เมตร และสูงกว่า RX-78-2 Gundam ในโยโกฮาม่าที่สูง 18 เมตร โดย NU Gundam ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Mobile Suit Gundam Char’s Counter Attack ที่ฉายในปีค.ศ.1988 ถึงจะผ่านมามากกว่า 30 ปีแต่ยังคงเป็นที่รักและที่นิยม ของแฟนๆกันดั้มทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park Lalaport Fukuoka ในฟุกุโอกะ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.2022 ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ใครมาเยือนฟุกุโอกะไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

  เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  ที่พัก

  FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 11)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ
  ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  11.35

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 (สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  14.55

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 

 1. การทำการจอง และ การชำระค่าบริการ

      1.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทำการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ

     กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สำรองที่นั่ง เมื่อมีการชำระมัดจำ เท่านั้น

      1.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชำระตามที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ลำดับถัดไป 

     1.3 เมื่อชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทั้งส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทำในวันเวลาทำการของทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านชำระเงินครบจำนวนหรือมัดจำบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.. 2563” ดังนี้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น”

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขอื่น ๆ

หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น
 2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)
 3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

อัตรานี้รวม

1.อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ                             ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                                   ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ..                ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)                  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน 

 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

และ หากมีต้องการชำระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น

 • ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร

-     การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด

-     ในกรณีที่ลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว 

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก

 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน **

-     กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์ 

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

1.5 ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ

         -   สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม

(สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

         -  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)

-   กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

        -   ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

เบี้ยประกันเริ่มต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง

สำหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการ

 1. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทางญี่ปุ่น