มิวนิค-เก็บภาพโอลิมปิคพาร์ค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน-ซาลสบวร์ก-ฮัลสตัท – พักโรงแรมที่หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท แน่นอน 100 % พิเศษ!! เมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก พิเศษ!! เมนูเป็ดโบฮีเมียนและเมนูอาหารไทย-ปราก-เข้าชมปราสาทแห่งปราก-สะพานชาร์ล เมืองเก่าแห่งปราก-บราติสลาวา-เก็บภาพปราสาทบราติสลาวา โบสถ์สีน้ำเงิน-บูดาเปสต์ พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อาหารค่ำเมนูกูลาช-เก็บภาพป้อมชาวประมง แคสเซิลฮิลล์-Parndorf Outlet ช้อปปิ้ง-เวียนนา พิเศษ!! เมนูพื้นเมืองที่กรินซิ่ง-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์-ชมเมืองเวียนนา เก็บภาพโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น-พระราชวังฮอบสบวร์ก-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-สนามบินเวียนนา
 • : 022770000

กอดหมอน..นอนนับดาว..พักหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท บินตรง เที่ยวครบเมืองสวย เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Lufthansa (LH)

รหัสทัวร์
: TMGO3MUC-LH006
รหัสโปรแกรม
สายการบิน
: Lufthansa
ระยะเวลา
เส้นทาง
: มิวนิค บราติสลาวา ปราก บูดาเปสต์ ซาลซ์บูร์ก เวียนนา ฟุสเซ่น เซสกี ครุมลอฟ

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

มิวนิค-เก็บภาพโอลิมปิคพาร์ค-พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-จัตุรัสมาเรียนพลาสท์-โฮเฮนชวานเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน-ซาลสบวร์ก-ฮัลสตัท – พักโรงแรมที่หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท แน่นอน 100 % พิเศษ!! เมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก พิเศษ!! เมนูเป็ดโบฮีเมียนและเมนูอาหารไทย-ปราก-เข้าชมปราสาทแห่งปราก-สะพานชาร์ล เมืองเก่าแห่งปราก-บราติสลาวา-เก็บภาพปราสาทบราติสลาวา โบสถ์สีน้ำเงิน-บูดาเปสต์ พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อาหารค่ำเมนูกูลาช-เก็บภาพป้อมชาวประมง แคสเซิลฮิลล์-Parndorf Outlet ช้อปปิ้ง-เวียนนา พิเศษ!! เมนูพื้นเมืองที่กรินซิ่ง-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์-ชมเมืองเวียนนา เก็บภาพโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่น-พระราชวังฮอบสบวร์ก-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-สนามบินเวียนนา
BKK
- -
MUC
ไฟล์ทไป
เวลาออก
เวลาถึง
VIE
- -
BKK
ไฟล์ทกลับ
เวลาออก
เวลาถึง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
GO3MUC6NVIELH240917
17 ก.ย. 256725 ก.ย. 2567

89,900

จอง
GO3MUC6NVIELH241007
07 ต.ค. 256715 ต.ค. 2567

94,900

เต็ม
GO3MUC6NVIELH241016
16 ต.ค. 256724 ต.ค. 2567

94,900

จอง
GO3MUC6NVIELH241021
21 ต.ค. 256729 ต.ค. 2567

93,900

เต็ม
GO3MUC6NVIELH241023
23 ต.ค. 256731 ต.ค. 2567

94,900

จอง
GO3MUC6NVIELH241029
29 ต.ค. 256706 พ.ย. 2567

89,900

จอง
GO3MUC6NVIELH241105
05 พ.ย. 256713 พ.ย. 2567

89,900

เต็ม
GO3MUC6NVIELH241120
20 พ.ย. 256728 พ.ย. 2567

93,900

เต็ม
GO3MUC6NVIELH241204
04 ธ.ค. 256712 ธ.ค. 2567

94,900

จอง

รายละเอียดทัวร์

 • 20.00 น.

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Lufthansa เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  23.00 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินสุววรณภูมิ โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH773 *กำหนดการเดินทางช่วง 21 ต.ค. เป็นต้นไป เวลาบินปรับเป็น 23.40 น.*
 • 05.20 น.

  เดินทางถึงสนามบินมิวนิค Munich ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร *กำหนดการเดินทางช่วง 21 ต.ค. เป็นต้นไป เวลาบินถึงสนามบินมิวนิคปรับเป็น 06.00 น.*
  จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค Munich อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ ระหว่างทางพาท่านแวะเก็บภาพสวยๆ กับสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์อรีนา Allianz Arena สนามเหย้าทีมฟุตบอลดังบาเบิร์นมิวนิค ทีมยักษ์ใหญ่ขากบุนเดสลีกา ซึ่งสนามแห่งนี้จุผู้ชมได้ถึง 75,000 คน ใหญ่เป็นดันดับ 2 ของประเทศเยอรมัน ด้วยทุนสร้างกว่า 340 ล้านยูโร จากนั้นเก็บภาพเพิ่มเติมกับพระราชวังนิมเฟนบวร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์บาวาเรียมาหลายศตวรรษ ตัวพระราชวังได้รับการออกแบบและตกแต่งแบบผสมผสานในสไตล์ฝรั่งเศสและอังกฤษ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์รวมแบบอย่างงานศิลป์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป จัดเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คยอดนิยม และเก็บภาพกับอุทยานโอลิมปิก Olympic Park สถานที่ที่เคยใช้จขัดมหกรรมโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ค.ศ.1972 เมื่อเสร็จสิ้นมหกรรม อุทยานแห่งนี้ถูกใช้เป็นสวนสาธารณะตลดจนสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมต่างๆ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 530 ไร่
  นำชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ Marienplatz ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารจีน

  บ่าย

  นำท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน ***

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูขาหมูเยอรมัน

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Fussen หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศออสเตรียที่เมืองซาลส์บวร์ก Salzburg ประเทศออสเตรีย เมืองที่เป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเมืองซาลส์บวร์กมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก Salzburg เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่า สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมืองหรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย โมสาร์ทเกิดที่นี่และอยู่ในบ้านเกิดแห่งนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา ซึ่งบ้านหลังนี้ได้รับการออกแบบโดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนที่โมสาร์ทยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) รวมทั้งชมสวนมิราเบล ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดปีและยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วย

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ฮัลสตัท Hallstatt หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความสวยงามของเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ด้วยเมนูปลาเทร้าท์ฮัลสตัท

  ที่พัก

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Seehotel Grüner Baum (การันตีพักโรงแรมนี้แน่นอน 100%) โรงแรมบูติก ระดับ 4 ดาวชั้นเลิศตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านมรดกโลกและติดริมทะเลสาบอันสวยงาม ตัวอาคารโรงแรมมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1,700 เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีบุคคลสำคัญของโลกอย่าง พระนาง Elisabeth Amalie Eugenie (หรือ จักรพรรดินีซิสซี่ Sisi) เคยเสด็จประทับ , Adalbert Stifter, Agatha Christie และบุคคลอื่นๆ อีกมากมายเคยพักอาศัยอยู่ ปัจจุบันโรงแรมได้ทำการบูรณะตกแต่งภายในไว้อย่างดี แต่ยังคงมีความคลาสสิค มีกลิ่นอายของอดีตที่สำคัญไว้ ด้วยที่เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ห้องพักจะมีลักษณะห้อง รูปแบบ และ ขนาด ที่ต่างกัน บางห้องได้วิวทะเลสาบ บางห้องได้วิวหมู่บ้าน หรือ บางห้องได้วิวโบสถ์ บางห้องมีระเบียง ซึ่งขนาดห้องพักก็มีความต่างกัน ห้องพักคู่มีขนาดตั้งแต่ 23 ตรม. จนถึง 50 ตรม. ห้องพักเดี่ยวมีขนาด 16 ตรม. โดยในแต่คณะเดินทาง จะได้ห้องพักคละแบบกัน ตำแหน่งห้อง ขนาดห้องที่ต่างกันไป ทั้งนี้อยู่ที่ทางโรงแรมจัดมาให้ (เนื่องจากโรงแรมเป็นประเภทบูติก ทำให้มีลักษณะห้องที่แตกต่างกันหลายประเภท อาจทำให้ผู้เข้าพักได้ประเภทห้องที่ต่างกัน ทั้งนี้เป็นเอกสิทธิ์ของทางโรงแรมในการจัดห้อง) (คณะเดินทางวันที่ 17-25 กันยายน เข้าพักโรงแรม Heritage Hotel (การันตีพักโรงแรมนี้แน่นอน 100%) โรงแรมริมทะเลสาบ ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์ มีอายุมากกว่า 100 ปี โรงแรมเฮอริเทจมอบเสน่ห์สุดพิเศษแก่ผู้เข้าพัก สัมผัสความกลมกลืนระหว่างประวัติศาสตร์และบรรยากาศหรูหราในบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ โดยห้องพักคู่มีขนาดตั้งแต่ 15 ตรม. ขึ้นไป) (รบกวนไม่งอแง กรณีท่านได้ห้องพักที่แตกต่างกันในคณะ) หมายเหตุ. ทั้ง 2 โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เป็นโรงแรมขนาดเล็ก และ จุดจอดรถมีระยะเดินค่อนข้างไกล กระเป๋าใหญ่ไม่สะดวกในการขน รบกวนจัดกระเป๋าเล็กเพื่อค้างคืนโรงแรมในหมู่บ้าน (คณะเดินทางวันที่ 6-14 พ.ย.67 เข้าพักโรงแรม Dormio Resort Obertraun รีสอร์ทสไตล์บ้านพัก บรรยากาศน่ารัก ริมทะเลสาบ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านฮัลสตัท ท่านสามารถชมทัศนียภาพตระการตาของหมู่บ้านฮัลสตัทได้อย่างงดงามที่สุด โดยในคณะเดินทาง จะได้ห้องพักคละแบบกัน ตำแหน่งห้อง ขนาดห้องที่ต่างกัน ทั้งนี้อยู่ที่ทางโรงแรมจัดมาให้ (เนื่องจากโรงแรมเป็นประเภทรีสอร์ท ทำให้มีลักษณะห้องที่แตกต่างกันหลายประเภท อาจทำให้ผู้เข้าพักได้ประเภทห้องที่ต่างกัน ทั้งนี้เป็นเอกสิทธิ์ของทางโรงแรมในการจัดห้อง) พิเศษ!! หลังจากเดินเล่นในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านล่องเรือเล็กล่องไปบนทะเลสาบฮัลสตัท ชมความงามอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้าน เดินทางเข้าสู่ที่พัก Dormio Resort Obertraun
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 World Heritage (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมมง) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำชมปราสาทครุมลอฟ Krumlov Castle จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา Valtawa River ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ด้วยเมนูเป็ดโบฮีเมียน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก Prague เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย ซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาทและโรมแห่งอุดรทิศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าสู่เขตถนนที่มีความสวยงามที่สุด Karlova Street ถนนสายหลักช้อปปิ้งใจกลางกรุงปราก ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ เครื่องแก้วแบบโบฮีเมียน พร้อมชมความงดงามของบ้านเรือนในแบบบารอค รอคโคโครวมถึงสไตล์อาร์ตนูโว

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคารไทย

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Clarion Congress Prague หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก Prague Castle สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส St.Vitus Cathedral อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น ชมพระราชวังหลวง Royal Palace ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินเข้าสู่ย่านช่างทองโบราณ Golden Lane ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ ชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical Clock ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำเดินทางสู่กรุงบราติสลาว่า Bratislava เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก Slovak ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของสโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Bratislava หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก นำท่านถ่ายรูปคู่กับปราสาทบราติสลาวา Bratislava Castle ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่สวยงามของกรุงบราติสลาว่า ชม โบสถ์สีน้ำเงิน Blue Castle โบสถ์ของศาสนาคริสนิกายโรมันคาทอลิคอีกแห่งหนึ่งที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างโดดเด่น ด้วยสีน้ำเงินของตัวอาคาร ตั้งอยู่โซนย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน St. Martin’s Cathedral โบสถ์โกธิค สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์ที่ใช้สำหรับพิธีบรมราชาภิเษก บนยอดหอคอยของโบสถ์ ที่มีความสูง 85 เมตร ภายในมีรูปจำลองมงกุฎที่มีน้ำหนักถึง 150 กิโลกรัม ติดตั้งอยู่ เพื่อเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตที่เคยรุ่งโรจน์

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี Hungary นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี Hungary ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ให้ท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ด้วยเมนูเอกลักษณ์ซุปกูลาซ

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Expo Congress Budapest หรือระดับเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ และชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส Matthias Church ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ตัวโบสถ์สร้างแบบสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามแห่งศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ทางด้านหน้าป้อมชาวประมง Fisherman’s Bastion จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศออสเตรียอีกครั้งโดยเดินทางสู่ Parndorf Outlet พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  บ่าย

  ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมายตามเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในเขตกรินซิ่ง

  ที่พัก

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Simm’s Hotel Vienna หรือเทียบเท่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ Schoenbrunn Palace แห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 – 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  บ่าย

  นำท่านนั่งรถชมถนนสายวงแหวน Ringstrasse ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก Hofburg Palace ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ St. Stephen’s Cathedral สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ Karntnerstrabe ใจกลางกรุงเวียนนา เชิญช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนานาชนิด อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และ รวมไปถึงสินค้าของฝาก เช่น ช็อคโกแล็ตโมสาร์ท โดยเฉพาะร้านเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Swarovski Kristallwelten สินค้าที่มีชื่อเสียงของออสเตรีย เป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 3 ชั้น มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกจากศิลปินที่มีชื่อระดับโลก เมื่อเข้าชมภายในอาคารจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่างๆ, นาฬิกา หรือ ของใช้ที่มีการออกแบบตกแต่งด้วยสวาร็อฟสกี้อย่างหรูหราและลงตัว และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนกับคาเฟ่ หรือชิมเค้ก Sacher Cake เค้กเอกลักษณ์ของออสเตรีย

  19.00 น.

  สมควรแก่เวลานำเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี Tax Refund และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน *กำหนดการเดินทาง 29 ต.ค.-6 พ.ย. / 5-13 พ.ย. / 4-12 ธ.ค.67 เที่ยวบินขากลับเปลี่ยนเป็น เที่ยวบินที่ OS015 เวลาเดินทาง 20.15 น. ดังนั้นเวลาในการเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินปรับเป็น 16.00 น.*

  23.35

  ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยสายการบิน Austrian เที่ยวบินที่ OS025 *กำหนดการเดินทางช่วง 21 ต.ค. เป็นต้นไป เวลาบินปรับเป็น 23.25 น.* *กำหนดการเดินทาง 29 ต.ค.-6 พ.ย. / 5-13 พ.ย.67 เดินทางออกจากสนามบินเวียนนาเปลี่ยนเป็น เที่ยวบินที่ OS015 เวลาเดินทาง 20.15 น.*
 • 14.50 น.

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ. *กำหนดการเดินทางช่วง 21 ต.ค. เป็นต้นไป เวลาบินถึงสนามบินสุวรรณภูมิปรับเป็น 15.30 น.* *กำหนดการเดินทาง 29 ต.ค.-6 พ.ย. / 5-13 พ.ย.67 เที่ยวบินที่ OS015 จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 12.20 น.*

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

1.   ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท และค่าวีซ่า 5,900-. โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

2.      ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3.      เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที

4.    หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5.    การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6.     หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1.   ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.   ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.   ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5.   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)

6.   ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (16 ยูโร/ต่อท่าน)

7.   ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน)

GO3MUC6NVIELH240917

เดินทางวันที่ 17 ก.ย. 2567 - 25 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-09-17 2024-09-18 23:00 - 05:20 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-09-24 2024-09-25 23.35 - 14.50 avatar-img OS25

GO3MUC6NVIELH241007

เดินทางวันที่ 07 ต.ค. 2567 - 15 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-10-07 2024-10-08 23:00 - 05:20 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-10-14 2024-10-15 23.35 - 14.50 avatar-img OS25

GO3MUC6NVIELH241016

เดินทางวันที่ 16 ต.ค. 2567 - 24 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-10-16 2024-10-17 23:00 - 05:20 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-10-23 2024-10-24 23.35 - 14.50 avatar-img OS25

GO3MUC6NVIELH241021

เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-10-21 2024-10-22 23:00 - 05:20 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-10-28 2024-10-29 23.25 - 15.30 avatar-img OS25

GO3MUC6NVIELH241023

เดินทางวันที่ 23 ต.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-10-23 2024-10-24 23:00 - 05:20 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-10-30 2025-10-31 23.25 - 15.30 avatar-img OS025

GO3MUC6NVIELH241029

เดินทางวันที่ 29 ต.ค. 2567 - 06 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-10-29 2024-10-30 23:40 - 06.00 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-11-05 2024-11-06 20.15 - 12.20 avatar-img OS015

GO3MUC6NVIELH241105

เดินทางวันที่ 05 พ.ย. 2567 - 13 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-11-05 2024-11-06 23:40 - 06.00 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-11-12 2024-11-13 20.15 - 12.20 avatar-img OS015

GO3MUC6NVIELH241120

เดินทางวันที่ 20 พ.ย. 2567 - 28 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-11-20 2024-11-21 23:40 - 06.00 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-11-27 2024-11-28 23.25 - 15.30 avatar-img OS025

GO3MUC6NVIELH241204

เดินทางวันที่ 04 ธ.ค. 2567 - 12 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - MUC 2024-12-04 2024-12-05 23:40 - 06.00 avatar-img LH773
VIE - BKK 2024-12-11 2024-12-12 23.25 - 15.30 avatar-img OS025
รหัสทัวร์ : TMGO3MUC-LH006